מושב בית זית
חסר רכיב

פרויקט קו החיץ - הודעה מספר 7 לתושבים

27/01/2021

הודעה מספר 7 לתושבים

עדכון לעבודות קו חיץ/טיפול יערני – בית זית

 

לתושבים שלום רב

 

עדכון לחודש ינואר 2021

נכון לאמצע חודש ינואר, בוצעו בפועל כ-30% מכלל העבודה בעיקר ברצועת 25 מטר  מקו הבתים.  על אף שקצב עבודת הקבלן תלוי בין השאר בתנאי מזג אוויר והנחיות הסגרים, אנו מקווים כי הקבלן יסיים  את העבודות לפני קיץ 2021 .                                                                                                                         

סיורי בקרה ופיקוח מתבצעים באופן שוטף פעמיים בשבוע בימי שני וחמישי. הקבלן עובד בתיאום ותחת הנחיות הח"מ, וכן הנחיות  נציגי רשות הכבאות ורשות הטבע והגנים.   ככול שניתן ובכפוף להנחיות אלה, אנו מתייחסים לכול בקשה מבקשות  התושבים. יחד עם זאת, בקשות אשר חורגות מהנחיות הכבאות מובאות להחלטת נציג הכבאות.         

במקרה של שאלות וברורים ניתן לפנות לחתומים מטה.

אזכור להנחיות כריתה ודילול

בתוך רצועת קו החיץ ( 75 מטר מקו הבתים)  נכרתים חלק מעצי המחט (אורנים וברושים) בהתאם להנחיות הכבאות. בעצי החורש ( זית, אלה, חרוב, אלון וכו') מתבצע גיזום ענפים תחתונים בלבד בהתאם להנחיות רשות הטבע והגנים. במינים פולשים (עצי  שיטה ואיילנטוס) מתבצעת כריתה מלאה.

 כפי שדווח, מותיר הקבלן לטובת התושבים את בולי העץ של עצי האילנטוס ושיטה מכחילה למטרות הסקה . יחד עם זאת את בולי עצי אורן וברוש  מציע הקבלן למכירה במחיר של 300 ₪ לקוב.   ניתן להתקשר לורד סנדרוסי ממשרד הקבלן בטלפון -  0773221958.

 

עצים מסוכנים בתחום המושב

החשיפה לעבודות קו החיץ, עוררו פניות רבות מצד חברי הקהילה באשר לעצים מסוכנים בעיקר בחצרות הפרטיות, מאחר והאחריות לטיפול במפגעים בתחום המושב חלה על מספר גופים לרבות התושבים עצמם, להלן כמה הבהרות / הנחיות לעניין עצים מסוכנים:

א.     ככלל: טיפול בעצים מסוכנים במרחב הציבורי של הישוב חלה על הוועד המקומי, טיפול בעצים מסוכנים במרחב הפרטי חלה על המחזיק בחצר . טיפול בעצים המסוכנים לרשת החשמל, חלה על חברת החשמל.

 

ב.      תושבים אשר מבקשים לכרות עצים בתחום החצר הפרטית (למעט עצי אילנטוס ושיטה מכחילה אשר להם לא נדרש אישור) נדרשים לקבל אישור כריתה מפקיד היערות של משרד החקלאות, מחוז מרכז : איתן משה, טלפון: 050-6218723,  טלפון במשרד:  03-9559971   , מייל: eitanm@moag.gov.il.  

      מצורף קישור לטופס בקשה לכריתת עצים: https://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/krita_haataka.aspx         

      כמו כן, על המבקש לשלם אגרת כריתה  כחוק  בסך 48.5 ש"ח (מצורף בסוף המסמך). כריתת עצים ללא היתר הינה  עבירה  פלילית.

ג.       לשם קבלת אישור פקיד היערות, נדרש  המבקש לחוות דעת מקצועית מאת בר סמכא  המוכר ע"י משרד החקלאות, חוות דעת זו ניתן לקבל בתשלום  (גם) מיוסי אטיאס תושב בית זית בטלפון מס  0523460430   - הנדסאי אדריכלות נוף / מומחה  עצים ויערן עירוני מטעם משרד החקלאות.

ד.      תושב אשר לתחושתו קיים עץ מסוכן שלא בתחום החצר הפרטית, יכול לפנות להתייעצות עם דותן ברכיאל בטלפון מס 0544393829.

ה.     

      הערה : עצים אשר לשם ביצוע הכריתה נדרש הכורת לטפס על העץ ,  להשתמש בסולם או מנוף, יש לוודא כי לכורת תעודה ברת תוקף של כורת מוסמך שלב ג (תעודה אישית) וכן ביטוח צד ג' בר תוקף לעבודות אותן הוא מבצע              

      רשימת כורתים מקצועיים מוסמכים ניתן לקבל מדותן ברכיאל .

 

עצים סמוכים לקווי חשמל / טלפון

בתאריך 19.1.21, ביצע דותן ברכיאל סיור עם נציג חברת החשמל אשר קבע את העצים המסוכנים לרשת החשמל ואת הטיפול הנדרש להם. תהליך הטיפול, מועד הטיפול ואישורי כריתה במידת הצורך, יבוצעו ע"י חברת החשמל. הסתייגויות באשר לטיפול / אי טיפול  חברת החשמל בעצים מסוכנים בחצרות הפרטיות, ניתן להעביר לחברת החשמל בטלפון 103. כמו כן, ניתן כאמור לצרף לבקשה חוות דעת מקצועית כמוזכר בסעיף ג'

                                         

בברכה,

שלום דרי – מפקח מקצועי    0507556568

שי סופר – פרוייקטור מטעם המושב        0505600279

חסר רכיב