מושב בית זית
חסר רכיב

פרוטוקול ישיבת ועד 11-9-19

05/11/2019
רצ"ב פרוטוקול ישיבת הוועד מיום 11-9-19
חסר רכיב