מושב בית זית
חסר רכיב

קו החיץ - הודעה מספר 8 - 23/2/2021

23/02/2021

הודעה מספר 8

הנחיות לכריתת עצים בחצרות הפרטיות שלא במסגרת קו החיץ

החשיפה לעבודות קו החיץ, עוררו פניות רבות מצד חברי הקהילה באשר לעצים מסוכנים בעיקר בחצרות הפרטיות, שאינן במסגרת פעולות כריתת במסגרת קו החיץ.

להלן שלבי תהליך קבלת היתר:

 

 1. תושבים אשר מבקשים לכרות עצים בתחום החצר הפרטית (למעט עצי אילנטוס ושיטה מכחילה אשר להם לא נדרש אישור) נדרשים למלא טופס בקשה לרישיון כריתה / העתקה לפי פקודת היערות.  קישור לטופס ולתשלום 
 2. מבקש הבקשה ימלא את הפרטים שבסעיפים 1-8 שבטופס זה.
 3. בסעיף 3, נדרש המבקש להמציא עותק של אישור זכויות (חוכר) במקרקעין ולמלא את פרטיו. את האישור ניתן לקבל באתר רשות מקרקעי ישראל.
 4. בסעיף 6 יציג המבקש אישור תשלום אגרה ואת אישור הזכויות בלבד, אלה אם כן יידרש לאישור נוסף ע"י פקיד היערות.
 5.  סעיף 8 ימולא על ידי ממונה הבטיחות במועצה האזורית, אבי קינן: טלפון: 02-9958920/608 052-7250920  ניתן לשלוח את הטופס באמצעות פקס מס 02-9958616 . כמו כן נדרש המבקש לשלם  למחלקת הגבייה אגרה בסך 40 ₪. ניתן גם באמצעות האפליקציה של המועצה אזורית מטה יהודה.
 6. לאחר אישור הבקשה ע"י המועצה האזורית, יש לשלם גם אגרת כריתה  למשרד החקלאות בסך 48.5 ₪. ניתן לשלם את אגרת הכריתה באמצעות הקישור המופיע להלן: קישור לתשלום אגרת משרד החקלאות
 7. לאחר תשלום האגרות וקבלת ההיתר על מקבל ההיתר לשכור על חשבונו בעל מקצוע. (כריתת עצים ללא היתר הינה עבירה  פלילית).
 8.  תושב אשר לתחושתו קיים עץ מסוכן שלא בתחום החצר הפרטית, יכול לפנות להתייעצות עם דותן ברכיאל בטלפון מס 0544393829.
 9. הערה : עצים אשר לשם ביצוע הכריתה נדרש הכורת לטפס על העץ ,  להשתמש בסולם או מנוף, יש לוודא כי לכורת תעודה ברת תוקף של כורת מוסמך שלב ג (תעודה אישית) וכן ביטוח צד ג' בר תוקף לעבודות אותן הוא מבצע
 10.  רשימת כורתים מקצועיים מוסמכים ניתן לקבל מדותן ברכיאל .
 11. פקיד היערות של משרד החקלאות, מחוז מרכז : איתן משה, טלפון: 050-6218723,   טלפון במשרד:  03-9559971   , מייל: eitanm@moag.gov.il. 
 12. במידה ונדרש לבצע כריתת עץ  בחצר פרטית בהוראת חברת החשמל . על בעל החצר להוציא היתר כריתה עבור חברת החשמל , כמתואר בסעיפים  א – ה. לאחר קבלת ההיתר, חברת החשמל תבצע על חשבונה את הכריתה.

שלום דרי - מפקח הפרויקט 

שי סופר - מנהל הפרויקט


חסר רכיב