בריכת בית זית - בריכה קהילתית למנויים בלבד. ניפגש בקיץ הבא.

25/10/2021
בריכת בית זית - בריכה קהילתית למנויים בלבד. 
ניפגש בקיץ הבא.
רוני רבנו