מושב בית זית
חסר רכיב

פרויקט קו החיץ - הגנה על המושב מפני שריפות

14/10/2020

לקראת תחילת העבודות להקמת קווי החיץ סביב המושב,

מצורף לעיונכם מסמך הסבר והנחיות.


19.11.2020

 

הודעה מס' 5

תחילת ביצוע עבודות קו חיץ וטיפול יערני 

 

בשעה טובה החלו עבודות ביצוע קו החיץ סביב המושב.

העבודות החלו בגבעת הזיתים ועד לכניסה ראשית למושב ולאורך כ 200 מטר במקביל  לכביש הגישה למושב מעל לדרך האלון. המשך העבודות ינועו בין שביל האופניים לדרך האגם.

 

תזכורת לתמצית הטיפול בצומח                                                                                                                                  הנחיות הרשות הארצית לכבאות קובעות כי מדידת רוחב "רצועת" קו החיץ  ( כ-75 מטר) תחל מקירות הבתים / המבנים הקיצוניים של הישוב והיא תחולק לשלוש רצועות משנה בעלות צפיפות צמחיה שונה.     16   מטר ראשונים מקיר הבית הפונה לגבול היישוב:  שטח נקי לחלוטין מעצים ועשבייה , ניתן להשאיר צמחי נוי נמוכים.                                                                                                                              

10 מטר הבאים: כריתת עצי מחט תוך כדי שמירת מרחק מינימלי של 10 מטרים בין צמרות העצים  וגיזום הענפים הנמוכים של העצים הנותרים עד לגובה של כ3 עד 4 מטר מפני הקרקע.

50 מטר הבאים: כריתת עצי מחט תוך כדי שמירת מרחק מינימלי של 5 מטרים בין צמרות העצים וגיזום העצים הנותרים עד לגובה של כ3 עד 4 מטר מפני הקרקע.

 

 

מידע כללי

·        הנכם מתבקשים להימנע מכניסה לתחום שטח העבודה. מדובר בכריתה של עצים, תנועה של טרקטורים וכלים נוספים. יש ליידע את כל בני המשפחה .

·        במהלך העבודות תיתכן תנועת משאיות וציוד מכאני הנדסי בתחומי המושב ובדרכי העפר סביב המושב.

·        במהלך העבודה, יש להימנע מתנועת הולכי רגל, כלי רכב ואופניים בשבילים ובמסלולים בתחום ובקרבת תחום העבודה.

·        יש להישמע להוראות הקבלן, המפקח ולשילוט שיוצב באתרי העבודה וסביבתם

יש  להימנע מתנועה רגלית/רכובה בדרכים אלו בשעות העבודה.

·        על אף הוראת הרשות הארצית לכבאות בעניין כריתה ודילול עצים וצמחיה  בחצרות הגובלות  בקו החיץ (קו 16 מטר מחזית הבתים), הונחה קבלן הכריתה שלא לבצע כול עבודה בתחום החצרות הפרטיות. יחד עם זאת, הקבלן / המפקח, יאיר את תשומת ליבם של בעלי הבתים הרלוונטיים על הטיפול הנדרש לבצע בחצרותיהם בהתאם להנחיות הכבאות. טיפול בחצרות יתבצע ע"י הקבלן אך ורק בכפוף להסכמתו בכתב של בעל החצר על גבי טופס נילווה. 

·        עצים רחבי עלים: אלונים, חרובים וכדומה יטופלו ע"י גיזום בלבד.

 

 

·        במסגרת עבודה זו, ייכרתו בתחום רצועת קו החיץ כול עצי האילנטה הבלוטית, מין פולש ואלרגני.

·        במהלך העבודות, נראתה תופעה חמורה של אשפה, גזם וכדומה שהושלכו אל שטחי היער שבגבולות החצרות. בעת שריפה, יהפוך חומר זה לחומר בעירה בעל אנרגיה חזקה במיוחד שיהווה "חוליה מקשרת" בין שריפת היער לחצרות ולבתים.        למען בטיחותכם, רכושכם ובטיחות הישוב , המנעו מלהשליך אשפה, גרוטאות, גזם או כול חומר אחר אלה למקומות המיועדים בלבד. (קבלן הכריתה לא יפנה פסולת ואשפה מקו החיץ)

·        הקבלן מותיר בשטח לטובת התושבים בולי עצים מסוג אילנטוס ושיטה מכחילה.             


איסוף בולי העץ אפשרי לאחר שעות העבודה בלבד!

 

  שי סופר, טלפון: 050-5600279

                                               שלום דרי מפקח

 

 

 חסר רכיב