שלום צוברי ז"ל

שלום צוברי ז``ל
-
-

חברנו שלום צוברי, בעלה של חברתנו שרה צוברי זכרה לברכה , אשר נפצע בפרעות יום הספר הלבן ונפטר מפצעיו ביום י' באייר תשי"ט.

חסר רכיב